transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"E con agonía de lo saber apresuravan su camino". La evolución semántica de la palabra agonía

Författare och institution:
Monica Strömberg (Institutionen för romanska språk, avdelningen för spanska)
ISBN:
LIBRIS-ID:10547395
Antal sidor:
313
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
spanska
Datum för examination:
2007-10-06
Tidpunkt för examination:
10.15
Lokal:
Lilla Hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6 kl. 10.15
Opponent:
Professor Ralph Penny, Queen Mary, University of London
Fulltextlänk:
9
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Spanska språket
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/1713
Postens nummer:
127943
Posten skapad:
2010-10-21 15:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007