transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Business ethics

Författare och institution:
Tom Sorell (-); Joakim Sandberg (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Routledge Encyclopedia of Philosophy,
ISBN:
0415073103
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Postens nummer:
127924
Posten skapad:
2010-10-21 13:47
Posten ändrad:
2012-08-20 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007