transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tracing trauma : the Narration of Suffering in Sherman Alexie´s Fiction

Författare och institution:
Åse Nygren (Engelska institutionen)
ISBN:
LIBRIS-ID:10311971
Antal sidor:
187
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Karlskrona
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Datum för examination:
2007-01-12
Tidpunkt för examination:
10.15
Lokal:
Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Campus Gräsvik, Room 3248 kl. 10.15
Opponent:
Professor Alan R. Velie, Norman, Oklahoma, USA
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/17002

Postens nummer:
127810
Posten skapad:
2010-10-19 15:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007