transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evert Taubes scener. Från Cabaret Läderlappen till Gröna Lund

Författare och institution:
David Anthin (Litteraturvetenskapliga institutionen)
ISBN:
978-91-7247-168-9
Antal sidor:
822
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Ellerström
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Datum för examination:
2007-10-12
Tidpunkt för examination:
13.15
Lokal:
Stora Hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6 kl. 13.15
Opponent:
Professor Eva Haettner Aurelius, Lund
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/17147
Postens nummer:
127801
Posten skapad:
2010-10-19 14:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007