transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Professional accounting media: accountants handing over control to the system

Författare och institution:
Gudrun Baldvinsdottir (Företagsekonomiska institutionen, Ekonomistyrning); John Burns (-); Hanne Nörreklit (-); Robert Scapens (-)
Publicerad i:
Qualitative Research in Accounting and Management , 7 ( 3 ) s. 395-414
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
127770
Posten skapad:
2010-10-19 10:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007