transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Presenting Software Metrics Indicators - A Case Study

Författare och institution:
Kosta Pandazo (-); Arisa Shollo (-); Miroslaw Staron (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Wilhelm Meding (-)
Publicerad i:
Proceedings of the 20th International Conference on Software Product and Process Measurement (MENSURA), 20 ( 1 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Nyckelord:
metrics, software engineering, measurement
Postens nummer:
127695
Posten skapad:
2010-10-17 21:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007