transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The repertoire of mould-made terracottas at Acquarossa

Författare och institution:
Margareta Strandberg Olofsson (Klassiska institutionen)
Publicerad i:
Acquarossa vol. VII. Trial trenches, tombs and surface finds., s. 271-287
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Svenska institutet i Rom (Paul Åströms förlag)
Förlagsort:
Stockholm (Jonsered, distrib.)
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Of the relief plaques from Acquarossa, the four types excavated in the monumental area, the western part of Zone F, are by far the best attested. There are, however, sporadic finds of other kinds of relief plaques, and it is the purpose of this article to present the whole repertoire by adding some 40 sporadic fragments of other types.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi,klassisk
Nyckelord:
Acquarossa, Etruscan, terracotta reliefs
Postens nummer:
127676
Posten skapad:
2010-10-17 16:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007