transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Whose Rules Rule?: Grammar Controversies, Popular Culture and the Fear of English from Below

Författare och institution:
Joe Trotta (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Nordic Journal of English Studies, 9 ( 3 ) s. 41-65
ISSN:
1654-6970
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
popular culture, prescriptive grammar, language and identity, mutual feedback, moral panic, symbolic capital, critical literacy, dominant ideology, linguistic controversy, high culture, low culture, grammar
Postens nummer:
127646
Posten skapad:
2010-10-15 12:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007