transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Research on children and peace: International perspectives

Författare och institution:
Solveig Hägglund (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Ilse Hakvoort (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); L Oppenheimer (-)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
127632
Posten skapad:
2010-10-15 11:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007