transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Understanding peace and war: A review of developmental psychological research.

Författare och institution:
Ilse Hakvoort (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); L Oppenheimer (-)
Publicerad i:
Developmental Review. Perspectives in Behaviour and Cognition , 18 ( 3 ) s. 353-389
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
understanding peace and war
Postens nummer:
127625
Posten skapad:
2010-10-15 10:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007