transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hankel Operators and the Dixmier Trace on Strictly Pseudoconvex Domains

Författare och institution:
M. Englis (-); Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Documenta Mathematica, 15 s. 601-622
ISSN:
1431-0643
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Generalizing earlier results for the disc and the ball, we give a formula for the Dixmier trace of the product of 2(n) Hankel operators on Bergman spaces of strictly pseudoconvex domains in C-n. The answer turns out to involve the dual Levi form evaluated on boundary derivatives of the symbols. Our main tool is the theory of generalized Toeplitz operators due to Boutet de Monvel and Guillemin.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
Dixmier trace, Toeplitz operator, Hankel operator, Bergman space, Hardy, space, strictly pseudoconvex domain, pseudodifferential operator, Levi, form, weighted bergman kernels, noncommutative residue, integral-operators, toeplitz
Postens nummer:
127612
Posten skapad:
2010-10-14 15:24
Posten ändrad:
2015-12-17 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007