transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att fortsätta och att återgå. Studier i koherensskapande praktiker i vardagliga flerpersonssamtal

Författare och institution:
Cajsa Ottesjö (Institutionen för lingvistik)
ISBN:
* LIBRIS-ID:10024468
Antal sidor:
127
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Datum för examination:
2005-12-03
Tidpunkt för examination:
10.15
Lokal:
Lilla hörsalen Humanisten Renströmsgatan 6 10.15
Opponent:
Professor Auli Hakulinen, Helsingfors
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/16689
Postens nummer:
127512
Posten skapad:
2010-10-12 11:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007