transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Competition and Co-operation: Two Logics of Governance in Organizing Public Sector Reform

Författare och institution:
Stefan Szücs (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) & Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Statsvetenskapliga förbundets årsmöte och 40-årsjubileum, s. 24
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
127502
Posten skapad:
2010-10-12 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007