transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spectral Asymptotics in Porous Media

Författare och institution:
Hermann Douanla (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Antal sidor:
64
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Datum för examination:
2010-11-01
Tidpunkt för examination:
10:15
Lokal:
Department of Mathematical Sciences, Room Pascal
Opponent:
Pr. Andrey L. Piatnitski
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Nyckelord:
Homogenization, reiterated homogenization, perforated domains, multiscale perforation, eigenvalue problems, ergodic algebra, algebra with mean value, Gelfand transformation, two-scale convergence, Sigma-convergence
Postens nummer:
127455
Posten skapad:
2010-10-11 12:57
Posten ändrad:
2011-06-23 11:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007