transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politiskt engagemang och deltagande: För en, för alla?

Författare och institution:
Susanne Johansson (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Regional demokrati. Om politik och medier i Skåne, red. S. Johansson, s. 55-72
ISBN:
978-91-89673-17-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-Institutet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
skåne, regioner, demokrati, politik, medier
Postens nummer:
127427
Posten skapad:
2010-10-10 11:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007