transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hittite -apa, -san and -kan as actional modifiers

Författare och institution:
Folke Josephson (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Ex Anatolia Lux: Anatolian and Indo-European Studies in honor of H. Craig Melchert on the occasion of his sixty-fifth birthday. Ronald Kim, Norbert Oettinger, Elisabeth Rieken and Michael Weiss (eds.). Ann Arbor and New York: Beech Stave Press, s. 184-190
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
127416
Posten skapad:
2010-10-08 15:47
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007