transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Information Enriched Constituents in Dialogue

Författare och institution:
Stina Ericsson (Institutionen för lingvistik)
ISBN:
LIBRIS-ID:9971761
Antal sidor:
416
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-09-17
Tidpunkt för examination:
10.15
Lokal:
Lilla Hörsalen, Humanisten, kl 10.15
Opponent:
Enric Vallduvi
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/16609
Postens nummer:
127386
Posten skapad:
2010-10-08 12:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007