transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Glittrig diamant dansar. Små barn och språkdidaktik

Författare och institution:
Niklas Pramling (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap & Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
ISBN:
978-91-1-302684-8
Antal sidor:
185
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Norstedts
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Detta är en bok om små barns kreativa språklek och lärande i form av poesi. Upprepning, metaforer, rytm, onomatopoetiska ord - mycket av det som utmärker poesi finns naturligt i barns språklek. I själva verket kan man se poesi som ett "svar" på utmaningen att vilja uttrycka något som ens språk inte riktigt räcker till för. Genom diktskapandet får barnen använda bekanta ord på nya sätt och skapa nya ord på basis av andra, bekanta ord.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Musikpedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
små barns lärande, lek, musik, poesi
Postens nummer:
127372
Posten skapad:
2010-10-07 17:32
Posten ändrad:
2011-03-02 18:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007