transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gäster i välfärden? Föräldraskap i asylprocessen

Författare och institution:
Marita Eastmond (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Mellan det förflutna och framtiden: Asylsökande barns välfärd, hälsa och välbefinnande (red) H E Andersson, H Ascher, U Björnberg, M Eastmond, s. 87-110
ISBN:
978-9189608-28-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
Asylpolitik lokalt mottagande asylsökande familjer rättigheter agens välfärd
Postens nummer:
127343
Posten skapad:
2010-10-07 14:24
Posten ändrad:
2014-10-30 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007