transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Learning from variation. Differences in learners’ ways of experiencing differences.

Författare och institution:
Ulla Runesson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Angelika Kullberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
The Source book on Nordic Research in Mathematics Education, s. 299-317
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Information Age Publishers
Förlagsort:
Charlotte, NC
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
mathematics, learning, variation theory, phenomenography
Postens nummer:
127328
Posten skapad:
2010-10-07 13:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007