transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Discourse Connectives in Arabic Lecturing Monologue

Författare och institution:
Heléne Kammensjö (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
ISBN:
LIBRIS-ID:9717277
Antal sidor:
216
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-12-11
Tidpunkt för examination:
10.00
Lokal:
Room L100 Lennart Torstenssonsg. 6-8 Inst f orientaliska o afrikanska språk kl. 10.00
Opponent:
Professor Lutz Edzard
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Arabiska
Nyckelord:
Arabic linguistics, discourse connectives, discourse markers, lecturing monologue
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/16384
Postens nummer:
127200
Posten skapad:
2010-10-04 10:51
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007