transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Predicting a window of therapeutic opportunity in multiple sclerosis.

Författare och institution:
Oluf Andersen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Brain : a journal of neurology, 133 ( Pt 7 ) s. 1863-5
ISSN:
1460-2156
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Animals, Humans, Multiple Sclerosis, diagnosis, therapy, Predictive Value of Tests, Time Factors, Treatment Outcome
Postens nummer:
127120
Posten skapad:
2010-09-30 12:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007