transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Släkten följa släktens gång. Porträtt, politik och performance vid romerska begravningar

Författare och institution:
Ida Östenberg (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Tankemönster. En festskrift till Eva Rystedt, s. 224–229
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
126936
Posten skapad:
2010-09-27 10:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007