transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Klargörande av huruvuda Västra Götalandsregionen har god ekonomisk hushållning

Författare och institution:
Björn Brorström (Förvaltningshögskolan); Pierre Donatella (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)); Hans Petersson (-)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Utvärderingsprogrammet / Västra Götalandsregionen, ISSN 1404-3777; nr 25
Antal sidor:
76
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
CEFOS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I föreliggande rapport analyserar författarna den centrala frågan om Västra Götalandsregionen, sett utifrån ett strikt finansiellt perspektiv, har god ekonomisk hushållning. Det saknas i lagstiftningen och annan normgivning en entydig definition och författarna belyser frågan utifrån fyra perspektiv: generationsprincipen, effektivitet, risk och förhållningssätt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
126800
Posten skapad:
2010-09-23 11:58
Posten ändrad:
2010-09-23 16:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007