transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Västra Götalandsregionen - En organisation med god ekonomisk hushållning?

Författare och institution:
Pierre Donatella (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
En region blir till: Västra Götalandsregionen 1999-2008, red. L. Nilsson, s. 107-155
ISBN:
978-91-98673-18-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-Institutet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
västra götaland, regioner
Postens nummer:
126795
Posten skapad:
2010-09-23 11:50
Posten ändrad:
2010-09-23 16:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007