transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Impact of User Weight on Brands and Business Practices in Mass Market Fashion

Författare och institution:
Ulf Aagerup (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Antal sidor:
84
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Datum för examination:
2010-09-22
Tidpunkt för examination:
16.00
Lokal:
C 33
Opponent:
Professor Magnus Söderlund, Handelshögskolan i Stockholm
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
126772
Posten skapad:
2010-09-23 07:53
Posten ändrad:
2010-10-13 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007