transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Follicular development and apoptosis.

Författare och institution:
Håkan Billig (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); Emilia Markström (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); Eva Ch Svensson (Institutionen för fysiologi och farmakologi); Ruijin Shao (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); P. Anders Friberg (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi)
Publicerad i:
Ernst Schering Research Foundation workshop, ( 41 ) s. 23-41
ISSN:
0947-6075
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Animals, Apoptosis, physiology, Caspases, metabolism, Cell Division, physiology, Female, Follicle Stimulating Hormone, metabolism, Humans, Luteinizing Hormone, metabolism, Models, Biological, Ovarian Follicle, physiology, Ovulation, physiology
Postens nummer:
126747
Posten skapad:
2010-09-22 15:07
Posten ändrad:
2010-09-22 15:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007