transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

China and the Changing Landscape of the World Economy

Författare och institution:
Liming Wang (-); Jinghai Zheng (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Journal of Chinese Economic and Business Studies, 8 ( 3 ) s. 203-214
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
126726
Posten skapad:
2010-09-22 11:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007