transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Perceptual Dynamics. Theoretical Foundations and Philosophical Implications of Gestalt Psychology

Författare och institution:
Fredrik Sundqvist (Filosofiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Acta philosophica Gothoburgensia/Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0283-2380; nr 16
ISBN:
1-7346-486-4
Antal sidor:
248
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Datum för examination:
2003-11-08
Tidpunkt för examination:
13.00
Lokal:
Stora Hörsalen Humanisten Renströmsg 6 kl. 13.00
Opponent:
Docent Paavo Pylkkänen
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/16031
Postens nummer:
126693
Posten skapad:
2010-09-21 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007