transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Use of Metadiscourse in Argumentative Texts by Advanced Learners and Native Speakers of English

Författare och institution:
Annelie Ädel (Engelska institutionen)
ISBN:
LIBRIS-ID:9063047
Antal sidor:
257
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Datum för examination:
2003-09-13
Tidpunkt för examination:
10.00
Lokal:
Lilla Hörsalen, Humanisten kl. 10.00
Opponent:
Professor Anna Mauranen
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15958
Postens nummer:
126638
Posten skapad:
2010-09-20 13:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007