transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genomics as a guide to assess environmental risks of pharmaceuticals

Författare och institution:
F Cuklev (-); Lina-Maria Gunnarsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); D. G. Joakim Larsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
Towards Sustainable Pharmaceuticals in a Healthy Society , s. 58-71
ISBN:
978-91-978836-0-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
MistraPharma Research
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Postens nummer:
126625
Posten skapad:
2010-09-20 12:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007