transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Screening for congenital cataract is best done at the obstetrical department. Complementary examination at the child health center is recommended]

Screening för kongenital katarakt görs bäst på BB. Men kompletterande undersökning på BVC är önskvärd.

Författare och institution:
Gunilla Magnusson (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Klara Thiringer (Institutionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Läkartidningen, 99 ( 7 ) s. 620-5
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
72 children born between January 1992 and December 1998, diagnosed with congenital cataract (CC) and operated on before the age of one, were included in a retrospective study. Three regions with different screening strategies were compared: one region with screening at the maternity wards, one at well baby centres and one without a screening programme. Eye screening at the maternity wards resulted in a significantly lower mean age at detection and operation compared to the other two screening strategies. Eye examinations should also be made standard procedure at well baby centres, in order to minimize the number of undetected cataracts.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oftalmologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Cataract, congenital, diagnosis, Cataract Extraction, utilization, Humans, Infant, Infant, Newborn, Maternal-Child Health Centers, Neonatal Screening, methods, standards, Obstetrics and Gynecology Department, Hospital, Referral and Consultation, Retrospective Studies, Sweden, Time Factors
Postens nummer:
126602
Posten skapad:
2010-09-20 11:05
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007