transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Ruotsalainen poliisiauto on tappava ase”. Medverkan i nyhetsinslag Uusi Suomi den 6 juli 2009.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Uusi Suomi den 6 juli 2009.,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
finska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
126417
Posten skapad:
2010-09-15 22:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007