transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utvärdering av brottsofferstöd i Göteborg

Författare och institution:
Ninni Carlsson (Institutionen för socialt arbete); Ulla-Britt Wennerström (Sociologiska institutionen); Ulf Borelius (Sociologiska institutionen); Stig Grundvall (Institutionen för socialt arbete); Ingrid Sahlin (Institutionen för socialt arbete)
Antal sidor:
150
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborgs Stad
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
126396
Posten skapad:
2010-09-15 15:03
Posten ändrad:
2010-11-22 17:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007