transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Planering av resursinsatser mot missbruk av alkohol och narkotika

Författare och institution:
Hasse Ekstedt (Förvaltningshögskolan)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
1984
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Rapport till Brottsförebyggande Rådet
Postens nummer:
126392
Posten skapad:
2010-09-15 14:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007