transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arbete för personer med intellektuella funktionshinder

Författare och institution:
Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Forskningspresentation för samordnare av verksamheter för personer intellektuella funktionsnedsättningar - samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Vuxenutbildningen i Göteborg 13 maj 2009 om "Arbetsgivarens motiv att anställa och arbetskamraternas motiv att integrera personer med intellektuellt funktionshinder på arbetsplatsen".,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Arbete Funktionshinder Utvecklingsstörning
Postens nummer:
126379
Posten skapad:
2010-09-15 14:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007