transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arbete för personer med utvecklingsstörning

Författare och institution:
Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Forskningspresentation ”Unga med Funktionshinder” Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Försäkringskassan i Göteborg Region Hisingen 26 februari 2009 om "Arbetsgivarens motiv att anställa och arbetskamraternas motiv att integrera personer med intellektuellt funktionshinder på arbetsplatsen".,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Arbete Funktionshinder Utvecklngsstörning
Postens nummer:
126368
Posten skapad:
2010-09-15 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007