transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Empowering stakeholders in the social sector in Bosnia and Herzegovina”. Scientific conference: Quality of Social Work in Bosnia and Herzegovina - the role and importance of supervision and management October 2009, Neum, Bosnia and Herzegovina.

Författare och institution:
Lilja Cajvert (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
”Empowering stakeholders in the social sector in Bosnia and Herzegovina”. Scientific conference: Quality of Social Work in Bosnia and Herzegovina - the role and importance of supervision and management October 2009, Neum, Bosnia and Herzegovina. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
kroatiska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
126321
Posten skapad:
2010-09-15 11:43
Posten ändrad:
2011-03-14 10:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007