transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Social benefits and consequences for Swedish-Somalis involved in diasporic and/or hybrid organizations, Paper presented at the 14th Nordic Migration Researchers´Conference 14-16 November 2007. Bergen.

Författare och institution:
Charlotte Melander (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
the 14th Nordic Migration Researchers´Conference 14-16 November 2007. Bergen. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
126251
Posten skapad:
2010-09-14 17:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007