transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sociala stödformer inom svensksomaliers transnationella släktnätverk, kapitel i antologin Globala familjer – Transnationell migration och släktskap, Eastmond, Marita & Åkesson, Lisa (red).

Författare och institution:
Charlotte Melander (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Globala familjer – Transnationell migration och släktskap, Eastmond, Marita & Åkesson, Lisa (red).,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gidlunds
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
126250
Posten skapad:
2010-09-14 17:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007