transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vodič za postdiplomske magistarske studije, Supervizija i Menadžment u Socijalnom radu

Författare och institution:
Lilja Cajvert (Institutionen för socialt arbete); D Branković (-); I Grbo (-)
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Banja Luka
Förlagsort:
Sarajevo
Publiceringsår:
2007
Språk:
kroatiska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
126246
Posten skapad:
2010-09-14 15:25
Posten ändrad:
2012-01-10 16:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007