transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strengthening the role and capacities of major stakeholders in the social sector in BiH to implement national policies in the area of social work. First Annual Report, September 2005 - August 2006.

Författare och institution:
Lilja Cajvert (Institutionen för socialt arbete)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
First Annual Report, September 2005 - August 2006.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
126233
Posten skapad:
2010-09-14 14:51
Posten ändrad:
2011-03-14 10:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007