transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Nous n'avons plus de langue pour nos fêtes de famille". Le changement de langue dans unne famille alsacienne

Författare och institution:
Katharina Vajta (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
ISBN:
LIBRIS-ID:8871161
Antal sidor:
272
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
franska
Datum för examination:
2003-04-05
Tidpunkt för examination:
10.00
Lokal:
Lilla hörsalen Humanisten Renströmsg 6 kl. 10.00
Opponent:
Professor em. Andrée Tabouret-Keller, Strasbourg, Frankrike
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Franska språket
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15815
Postens nummer:
126221
Posten skapad:
2010-09-14 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007