transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Med tvång i ryggen. Om vård enligt 34 § kriminalvårdslagen (KvaL)

Författare och institution:
Frida Petersson (Institutionen för socialt arbete); Kristina Nelson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Fourum. Uppsatscafé. 20080611. FoU i Väst. , 2008 ( 1 ) s. 19
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
126198
Posten skapad:
2010-09-14 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007