transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Beliefs from Far Away. Context and Function of Foreign Cult Objects in the Late Bronze Age Aegean

Författare och institution:
Nenad Petrović (Klassiska institutionen)
ISBN:
LIBRIS-ID:8839608
Antal sidor:
172
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Datum för examination:
2003-01-11
Tidpunkt för examination:
10.15
Lokal:
Department of Classical Studies ; Klassiska institutionen
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Antikvetenskap ->
Historiska kulturer ->
Antikens kultur och samhälle
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15758
Postens nummer:
126130
Posten skapad:
2010-09-13 12:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007