transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The interrelationship of biodiversity and rural viability: sustainability assessment, land use scenarios and Norwegian mountains in a European context

Författare och institution:
Gunilla Almered Olsson (Institutionen för globala studier, humanekologi); Katrina Rönningen (-); Susanne Hanssen (-); Sölvi Wehn (-)
Publicerad i:
Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 13 ( 2 ) s. 251-284
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Landskapsarkitektur ->
Natur- och landskapsvård
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
agri-environmental policies; landscape-ecological models; livestock grazing; local participation; semi-natural habitats; BioScene; sustainability assessment, biodiversity, scenarios.
Ytterligare information:
pdf-fil finns påGAO.s hemsida
Postens nummer:
126095
Posten skapad:
2010-09-12 21:47
Posten ändrad:
2011-09-01 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007