transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Socialtjänstens strukturinriktade insatser med förhinder : fallet Strömsund

Författare och institution:
Alf Ronnby (Institutionen för socialt arbete)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Statens Råd för Byggnadsforskning
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1988
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
126046
Posten skapad:
2010-09-10 14:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007