transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Young Women`s Life Strategies and Social Partcipation

Redaktör(er):
Anna Nelson (Institutionen för socialt arbete)
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
In Månsson,S-A (red). Social Work in Cuba and Sweden,Achievements and Prospects
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
125956
Posten skapad:
2010-09-10 08:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007