transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

1. What are the concerns of older women who are hospitalized for rehabilitation following fractured neck of femur?”

Författare och institution:
Lars-Eric Olsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
International Journal of Therapy and Rehabilitation , 16
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Sjukgymnastik
Postens nummer:
125943
Posten skapad:
2010-09-09 18:14
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007