transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inflammatory mediators in drained blood after hip and knee arthoplasties.

Författare och institution:
Iréne Andersson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Maria Tylman-Mikiewicz (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Jan Peter Bengtson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Anders Bengtsson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård)
Publicerad i:
NATA: 1th Annual meeting , Barcelona, Spain,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Övrig annan medicin och hälsovetenskap ->
Transfusionsmedicin
Postens nummer:
125858
Posten skapad:
2010-09-09 10:09
Posten ändrad:
2012-02-01 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007